1 procent

Featured Image

ZHR jest organizacją pożytku publicznego, co kwalifikuje ją do możliwości wsparcia poprzez 1% podatku. Każdy podatnik ma prawo wybrania celu, na który przeznaczy swoje pieniądze, które i tak zapłacić musi, a które trafią do Skarbu Państwa, jeśli nie wybierze żadnej organizacji do jednego procenta. Zachęcamy do przekazywania 1% różnym fundacjom, stowarzyszeniom, organizacjom, które poprzez szlachetne działania pomagają potrzebującym, dbają o środowisko, propagują kulturę, wspierają chorych itd.

My będziemy Państwu szczególnie wdzięczni za przekazanie jednego procenta właśnie naszym drużynom. ZHR jest organizacją harcerską rozwijającą dzieci i młodzież, kształtującą postawę chrześcijańską, dbającą o wychowanie w tradycji, poczuciu patriotyzmu i umiłowaniu przyrody. Wszystkie pieniądze, jakie wpływają do drużyn wykorzystywane są na zakup sprzętów takich jak: namioty, sprzęt pionierski (piły, młotki, toporki), przyrządy terenoznawcze, mapy, artykuły papiernicze, umundurowanie itp. Drużyny Obwodu Warmińsko-Mazurskiego skupiają dzieci z różnych środowisk, często wiejskich, stąd w związku z nierzadko trudną sytuacją materialną tych dzieci, drużyny z własnych środków dofinansowują im wyjazdy.

Z góry z całego serca dziękujemy za wybór właśnie naszych jednostek. Zapewniamy, że środki otrzymane za Państwa pośrednictwem zostaną wykorzystane roztropnie i przysłużą się jeszcze lepszemu funkcjonowaniu drużyn skupiających wspaniałą młodzież.

Wypełnienie danych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego jest jedną z najprostszych czynności przy rozliczaniu rocznym. Wystarczy w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego podać: wysokość wnioskowanej wpłaty – czyli 1% podatku oraz nazwę Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i numer KRS 0000057720.

By część podatku trafiła do konkretnej drużyny, hufca, czy szczepu, należy w rubryce CEL SZCZEGÓŁOWY 1% podać właściwy KOD DRUŻYNY. Rubryka ta w poszczególnych rodzajach druku PIT, to:

– poz. 127 – PIT 28,
– poz. 312 – PIT 36,
– poz. 97 –PIT 36L,
– poz. 133 – PIT 37,
– poz. 60 – PIT 38,
– poz. 53 – PIT 39
.

Prosimy również o zaznaczenie pola WYRAŻAM ZGODĘ, umożliwi to nam przesłanie podziękowania i potwierdzenia otrzymania 1% podatku.

Wyliczonej kwoty 1% podatku prosimy NIE WPŁACAĆ na nasze konto, należy ją tylko ZADEKLAROWAĆ.
Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą kody (CELE SZCZEGÓŁOWE) przyporządkowane do każdej jednostki naszego Obwodu. Prosimy koniecznie zawrzeć kod wybranej drużyny w swojej deklaracji PIT.

POM 300

Obwód Warmińsko – Mazurski ZHR

POM 301

Warmiński Hufiec Harcerek „Polna Droga”

POM 325

1 próbna Olsztyńska Drużyna Harcerek „Galaxis”

POM 305

2 Olsztyńska Drużyna Harcerek „Astrum” im. Danuty Siedzikówny Inki

POM 310

6 Olsztyński Samodzielny Zastęp Harcerek „Strumień”

POM 326

Próbna Olsztyńska Gromada Zuchenek „Strażniczki Gwiezdnych Wrót”

POM 327

7 próbna Olsztyńska Gromada Zuchenek „Strażniczki Fantazji”

POM 309

7 Olsztyńska Drużyna Harcerek „Szkwał”

POM 304

17 Olsztyński Samodzielny Zastęp Harcerek „Dolina”

POM 328

71 Olsztyński Samodzielny Zastęp Harcerek „Łączniczki”

POM 303

Warmiński Hufiec Harcerzy „Płomienie”

POM 329

2 Olsztyńska Drużyna Harcerzy im. Szarych Szeregów

POM 330

3 Olsztyńska Gromada Zuchowa „Poszukiwacze Leśnego Serca”

POM 331

6 Olsztyńska Drużyna Harcerzy „Quercetalia”

POM 332

8 Olsztyńska Drużyna Harcerzy „Szperacze”

POM 333

 próbna Olsztyńska Drużyna Wędrowników