Bieg „TROPEM WILCZYM”

Zapraszamy na stronę naszej akcji:
https://biegolsztyn.zhr.pl/


Regulamin biegu w Olsztynie,
(1 marca 2020r.)

1. Organizatorzy

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Obwód Warmińsko – Mazurski

2. Partnerzy lokalni

  • Drukarnia „Spręcograf”, Spręcowo
  • 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej

3. Trasa Biegu

Stadion Leśny – Las Miejski

a) 1963 m
b) 5 km.

4. Termin

1 marca 2020 (niedziela) –
godzina 12:00 (1963 m)
godzina 12:40 (5 km)

5. Cel imprezy

Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych edukacja i promocja święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu promocja zdrowego stylu życia

5. Biuro Zawodów

Biuro Zawodów czynne będzie w dniu zawodów od godz. 10:40 do końca Biegu.

6. Uczestnictwo

W biegu może wziąć udział każda osoba bez względu na wiek, która dokonała uprzedniej rejestracji na stronie https://biegolsztyn.zhr.pl i uiściła opłatę wpisową. Oświadczenie w imieniu osób niepełnoletnich podpisują rodzice/opiekunowie prawni.
Limit uczestników – 180 osób z możliwością zwiększania w końcowym terminie zgłoszeń. Decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Oświadczenia 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji zawodów, w tym sporządzenia list rankingowych, na zasadach opisanych w Regulaminie. Akceptuję fakt, że pseudonim, płeć oraz wizerunek będą udostępniane publicznie podczas zawodów oraz na stronach tropemwilczym.org, stronach organizatora oraz mediach w relacjach z zawodów.

Zostałem/am poinformowany/a o możliwości wglądu w moje dane, poprawienia ich bądź usunięcia.

Oświadczam, że nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do uczestnictwa w biegu i zrzekam się wszelkich roszczeń do organizatora wynikających z mojego przygotowania do biegu oraz związanych z moim stanem zdrowia.

8. Postanowienia końcowe

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników, Odebranie pakietu startowego oznacza akceptację regulaminu biegu.

Bieg na 1963 m (podwójna pętla) ma charakter rekreacyjny, nie ma pomiaru czasu i klasyfikacji miejsc.

Bieg na 5 km (podwójna pętla) ma charakter sportowy, zastosowany będzie pomiar czasu, oznaczenie trasy: co 1 km.

Termin zgłoszeń: 10-25 lutego b.r.

Opłata startowa wynosi 25 zł, płatna na konto do 25 lutego b.r., w tytule należy podać: „Składka programowa, imię nazwisko, bieg WT”. Numer konta: 44 1240 1255 1111 0010 3466 0446.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi bez względu na zaistniałe okoliczności, po ustaleniach z organizatorem można przekazać wpłatę na rzecz innej osoby. W ramach opłaty startowej uczestnik biegu 5 km może wystartować również na krótszym dystansie.

Podczas biegu każdy uczestnik musi posiadać numer startowy przypięty z przodu do koszulki.

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje pakiet startowy (m.in. numer, koszulkę, medal na mecie), opiekę medyczną, posiłek regeneracyjny (grochówka). Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Galeria z biegu w 2020 roku:

Więcej na wydarzeniu FB: https://www.facebook.com/events/187156766023060/


Pierwsza edycja w Olsztynie (28 lutego 2016 r.)

1 marca w Polsce obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia składamy hołd niezłomnym bohaterom antykomunistycznego podziemia – mordowanym, katowanym i wyklętym za obronę naszej niepodległości.

Harcerki i harcerze ZHR włączają się w organizację lokalnych obchodów w całej Polsce. W Olsztynie po raz pierwszy mamy szansę uczcić bohaterów, włączając się w IV Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” – projekt Fundacji Wolność i Demokracja, którego organizacji podjął się Obwód Warmińsko – Mazurski  Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

28 lutego 2016r. (niedziela) o godzinie 12:00 na Stadionie Leśnym

startuje Olsztyński Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Trasa prowadzi leśnymi drogami Lasu Miejskiego. Dystans 1963 metrów wskazuje rok, w którym zastrzelony został ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek.

W biegu, który odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, może wziąć udział każda osoba niezależnie od wieku, ale w tym roku wprowadziliśmy limit uczestników – 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Biuro czynne będzie w dniu zawodów od godz. 11:00, choć udzielamy informacji i zapisujemy uczestników już od 24 lutego 2016 roku. Osobą odpowiedzialną za organizację jest Bartosz Pietrzak (tel. 696790305). Szczegóły znajdziecie Państwo stronie internetowej http://tropemwilczym.pl/

Koszt udziału: 10 zł. W ramach wpisowego każdy zawodnik otrzyma specjalny pakiet startowy. Organizatorzy oferują ciepłą herbatę, zapewniają opiekę medyczną i ewentualną opiekę nad małymi dziećmi, jeżeli rodzice zechcą wziąć udział w biegu.

Zapraszamy chętnych: rodziny, przyjaciół harcerstwa, sympatyków biegania i miłośników historii Polski, zwłaszcza tej nie do końca poznanej, do udziału w niezwykłym wydarzeniu. Nie liczy się czas czy miejsce na mecie – najważniejsze, by przebyć trasę i upamiętnić w ten sposób polskich patriotów, którzy ponieśli ofiarę życia lub zdrowia, a których za wierność złożonej przysiędze i bezkompromisowość wobec współpracy z władzą komunistyczną, propaganda PRL określała ich mianem faszystów i bandytów.

CAŁA POLSKA NA START! ODDAJMY CZEŚĆ BOHATEROM!

Podczas biegu prowadzona będzie zbiórka pieniędzy przeznaczonych na budowę pomnika polskich ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie.

Aż 84 osoby pobiegły w Olsztynie w IV Edycji Biegu Tropem Wilczym! Gorąco dziękujemy za udział! Do pokonania były symboliczne 1963 m oznaczające rok, w którym SB wykonało ostatni wyrok na Żołnierzu Wyklętym.

Chcemy szczególnie podziękować harcerzom i harcerkom zaangażowanym w organizację Biegu. Mamy nadzieję, że spełniona służba była dla Was źródłem satysfakcji i przyniosła Wam wiele radości.

Zachęcamy do oglądania galerii zdjęć:


https://photos.google.com/share/AF1QipNNRLyNVR-Bg7_CfpxT7saWrnZ6VPNjuq0zwLxgqiTWG5a0LBV-jyZXNW3JHrTl4Q?key=Ri02RlppdEI0bkhUSUdXNndPbXZZUTdIT0FKLUdR

https://www.olsztyn24.com/news/27432-pobiegli-tropem-wilczym.html?f=6448535

Oraz filmu!: