Festiwal Nauki i Sztuki

Strona konkursowa: www.szkołazdolna.pl

Czas izolacji i zawieszenia zajęć to doskonały moment, by zastanowić się, czego tak naprawdę chcemy nauczyć swoich uczniów? Czy lekcje on-line, testy, klasówki rzeczywiście sprawdzają poziom opanowania wiedzy? Czy umiejętności cyfrowe naszych wychowanków są wystarczające, by potrafili stworzyć prezentację, pracować wspólnie na dyskach współdzielonych czy napisać zgodny z zasadami netykiety e-mail?

Może to najlepszy czas, by pokazać efekty wspólnej pracy na zajęciach on-line? Może to fantastyczna okazja, by nie rezygnować z uczestnictwa w konkursach artystycznych, których tak wiele odbywało się w naszym województwie w drugim półroczu każdego roku szkolnego?

Obwód Warmińsko – Mazurski ZHR we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 13 im. KEN w  Olsztynie przygotował Międzyszkolny Festiwal Nauki i Sztuki, którego celem jest stworzenie możliwości prezentacji kreatywności nauczycieli i uczniów, wypromowanie nieszablonowych form pracy i sposobów realizacji podstawy programowej, ukazanie kompetencji kluczowych w sytuacji pozaszkolnej, a jakże ze szkołą związanej.

Festiwal ma też swój społeczny wymiar. Powstał dzięki chęci współpracy wielu osób, stowarzyszeń, szkół, organizacji miejskich i gminnych, związanych z nauką i sztuką. To przede wszystkim efekt pracy ludzi, którzy myślą kreatywnie, nieszablonowo i wiedzą, że edukacja jest wielowymiarowa, a sukces ucznia zależy od motywacji, autorytetu mistrza i ciekawości świata. Tych czynników nie wywoła żaden, nawet najlepiej skonstruowany test. Budujemy zatem wspólnotę, w której rywalizujemy, a jednocześnie tworzymy więzi i relacje. I choć niezwykle to trudne przy zaleceniach izolacji, to jednak nie ma rzeczy niemożliwych dla tych, co potrafią pracować w zespole. To bardzo cenne, zwłaszcza w Roku Relacji.

Proponujemy Państwu udział w wielu konkurencjach festiwalowych. Każda z nich stanowi osobny konkurs, ale udział jednej szkoły w wybranych minimum trzech konkursach daje szansę zdobycia tytułu “Zda(o)lnej Szkoły”. Zgłoszenia szkoły należy dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracji i wybranie konkursów na stronie internetowej Festiwalu.

Czas trwania Międzyszkolnego Festiwalu Nauki i Sztuki:
16 marca 2020 – 30 czerwca  2020 r.

Organizatorzy:

 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Warmińsko – Mazurski
 • Szkoła Podstawowa nr 13 im. KEN w Olsztynie

Współorganizatorzy: 

 • Szkoła Podstawowa nr 14 w Olsztynie
 • Warmińsko – Mazurski ODN 
 • Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie
 • Pogotowie Harcerek i Harcerzy ZHR Warmia i Mazury 
 • Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  – Okręg Warmińsko – Mazurski
 • Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
 • Pałac Młodzieży w Olsztynie

Partnerzy konkursowi:

 • Olsztyński Teatr Lalek
 • Wydział Edukacji Urzędu Miasta Olsztyn
 • Stowarzyszenie Bajka
 • Warmińsko – Mazurska Biblioteka Pedagogiczna
 • Playschool Photo
 • Warmiński Hufiec Harcerek  ,,Polna Droga”
 • Warmiński Hufiec Harcerzy ZHR ,,Płomienie”
 • 2 Olsztyńska Drużyna Harcerzy im. ,,Szarych Szeregów”
 • XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Patronaty 

 • Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty (patronat honorowy nad festiwalem)
 • Patronat honorowy Prezydenta Miasta (patronat honorowy nad konkursem: XX Szkolny Przegląd Małych Form Scenicznych)