Pogotowie Harcerek i Harcerzy ZHR jest nawiązaniem do gotowości druhen i druhów do służby na wypadek klęsk żywiołowych i wojny, w wyniku której powołano Pogotowie Harcerek w 1938 roku, a potem Pogotowie Harcerzy w 1939.

Komendantką ówczesnego Pogotowia Harcerek została hm. Józefina Łapińska, a w skład komendy Pogotowia Harcerzy wchodzili hm. Aleksander Kamiński i hm. Florian Marciniak. Pierwszym zadaniem Pogotowia była GOTOWOŚĆ – bo w wypadku klęsk żywiołowych zarówno potrzeby jak i możliwości reagowania są trudne do przewidzenia.

Mimo upływu 80 lat wciąż nas zaskakują nowe klęski, w których sposobów reagowania i przeciwdziałania im, musimy szukać sami. Dlatego zaczynamy dokładnie tak samo, jak nasi prekursorzy, śladem których chcemy iść, niosąc ofiarność pełnienia służby, uzbrojeni we współczesną technologię komunikacyjną.

Służba w ramach Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR przybiera różne formy. Oto kilka przykładów realizowanych przez ZHR działań. Więcej znajduje się na stronie naszego oddziału: www.facebook.com/phihwarmia_mazury.

  • Przekazujemy potwierdzone informacje dotyczące profilaktyki i zagrożeń.
  • Realizujemy zakupy dla osób, które ze względu na niską odporność, nie powinny wychodzić z domów.
  • Pomagamy w zrealizowaniu drobnych spraw w urzędach (np. poczta, urząd miasta)
  • Harcerki i harcerze w wielu miastach włączyli się w inicjatywę szycia maseczek dla szpitali.
  • Działania odbywają się w ścisłej współpracy z lokalnymi placówkami, które określają potrzeby i wytyczne według, których realizujemy działania.
  • wspieramy edukację domową.


KOORDYNATOR WOJEWÓDZKI:
ks. pwd. Radosław Czerwiński

SZTAB:
phm. Paulina Patalon

KONTAKT:
phh.wmz@zhr.pl