Wyrażamy naszą harcerską wdzięczność za bardzo miły list z Urzędu Miasta, dziękujemy za zaufanie i możliwość podjęcia służby. Życzymy zdrowia wszystkim pracownikom olsztyńskiego ratusza!